Konsolidacja finansowa


Czym jest konsolidacja finansowa?

Konsolidacja finansowa Choć termin „konsolidacja finansowa” ukuty został na potrzeby raczej makroekonomii, zarządzania aktywami w ramach firm w momencie przejęcia lub wdrożenia nowego systemu zarządzania aktywami to w pewien sposób wchodzi też w zasób potocznego słownictwa. O konsolidacji finansowej mówimy w sytuacji ujednolicania, porządkowania domowego budżetu. Naturalnie sugeruje to związek z kredytem konsolidacyjnym, ale w pierwotnym znaczeniu konsolidacja finansowa nie ma nic wspólnego z kredytowaniem. Na co dzień jest to uproszczenie struktury domowego budżetu poprzez wyeliminowanie pojedynczych zobowiązań i związanie ich w ramach jednego, spójnego (skonsolidowanego) kredytu.

Wybierz najlepszą konsolidację

Co daje konsolidacja?

Konsolidacja finansowa jest przede wszystkim podstawowym krokiem, który należy wykonać, żeby finansami zarządzać szybko i sprawnie. W makroekonomii jest to pojęcie opisujące przeliczenie aktywów na jedną walutę i eliminację niepotrzebnych bytów formalnych. W budżecie domowym eliminuje się zbędne raty, składając je w pewien sposób w jeden długoterminowy kredyt. Dzięki temu łatwiej zachować płynność finansową, zyskuje się także sprawniejsze zarządzanie aktywami i te prawidła znajdują zastosowanie w każdej skali ekonomicznej.


Kiedy konsolidować?

Także w każdej skali ekonomicznej mówi się o konsolidacji w momentach większych zmian. W przedsiębiorstwach są to fuzje lub przejęcia, w budżecie domowym sytuacja zbliżająca do utraty płynności finansowej. Stąd też powiązanie konsolidacji finansowej z procesami dynamicznymi, a nie stabilną sytuacją. Stabilizacja pojawia się dopiero jako efekt konsolidacji. W szczegółach jednak obie skale ekonomiczne nieco się różnią: w przedsiębiorstwie konsolidację przeprowadza się tuż po formalnej fuzji, w budżecie domowym wyłącznie zanim dojdzie do załamania i utraty płynności finansowej, jedynie w nielicznych przypadkach korzysta się z pozabankowych pożyczek konsolidacyjnych, ale dopuszczenie do utraty płynności zawsze będzie dowodem pewnej lekkomyślności i niewystarczająco dalekiego przewidywania.